Kultur- og teppereiser til Iran

Ved flere anledninger har vi de senere år arrangert reiser til Iran med varierende program med både tepperelaterte temaer og et variert program ellers fra Irans fortid og nåtid. Reisene har vært gjennomført med små grupper med rom for personlige tilpasninger.

Les mer om tidligere reiser her.

Fisk på farsi
Totalsum:
    Checkout