Publikasjoner

Her er det lagt ut omtale av  publikasjoner som er forfattet av oss i Trojo Orientalske Tepper: To bøker om orientalske tepper og hefter / utstillingskataloger om spesifikke teppetyper.  I tillegg kan man finne et sammendrag av temaet for min hovedoppgave i sosialantropologi - Kulturell endring - fremstilling av turkmenske tepper  .

Publikasjonene kan bestilles i Nettbasaren - Publikasjoner

Send oss gjerne spørsmål eller kommentarer på epost - trond.johannessen@trojo.no.

Your message has been sent
Something went wrong, the message was not sent. Please try again.

  

Tittel:         Orientalske Tepper fra Iran og Afghanistan
Forfatter:      Trond Johannessen og Hege Jacobsen
Forlag:        Vidarforlaget
Utgivelse:      Oslo 2014
Format:         Innbundet    
Vekt:          1265 gram     
ISBN:            9788279901921 

Boken ’Orientalske tepper’ som ble utgitt på Aschehoug i 1999 har lenge vært utsolgt fra forlaget og vi har lenge hatt som mål å få ut en ny utgave. Etter mye arbeid foreligger boken endelig! Som forrige gang  er formålet å gi den interesserte leser en innføring i temaet og å spre kunnskap om orientalske tepper som kunstform og skape forståelse for hva som utgjør godt håndverk. Samtidig ønsker vi også å gi et kompletterende bilde av iransk og afghansk kultur og samfunnsforhold.

De viktigste teppetypene fra Iran og Afghanistan blir beskrevet og satt inn i en historisk og sosial sammenheng. Boken er rikt illustrert med nærmere 140 helsides teppefotografier og tallrike andre bilder fra de områdene vi beskriver. Mye av stoffet og fotografiene er basert på våre reiser i området. En fyldig litteraturliste gir gode tips til videre lesning.

Se forlagets omtale
Last ned  Innholdsfortegnelse.docx   

Hefte om Afshar-tepper Hefte om Afshar-teppene fra utstillingen

Tittel:           Afshar-tepper 
Forfatter:     Trond Johannessen og Hege Jacobsen
Fotografier:  Rolf Larsen
Utgivelse:     Eget forlag, Oslo 2010
Pris:              Kr 100 for hefte, gratis for PDF

I forbindelse med en utstilling av Afshar-tepper fra Kerman-provinsen i det sørøstlige Iran sommeren 2010 utarbeidet vi et hefte med fotografier og beskrivelse av teppene, i tillegg til bakgrunnsmateriale om provinsen og folket bak disse nomade- og landsbyteppene. Hefte inneholder bilde og beskrivelse av 17 tepper og tekstiler fra Kerman-provinsen.

Se også reisebrev fra reisen til Kerman .

Tittel:           Afghan-tepper  
Forfatter:     Trond Johannessen og Hege Jacobsen
Fotografier:  Rolf Larsen
Utgivelse:     Eget forlag, Oslo 2011
Pris:              Kr 100 for hefte, gratis for PDF
ISBN:          978-82-998745-2-6

Som en konsekvens av den gode mottagelsen vi fikk med vårt hefte fra 2010 om Afshar-tepper publiserer vi herved for alle teppeinteresserte et tilsvarende hefte om en av de mest distinkte og populære teppetypene som finnes i handelen – afghanske tepper. Basert på tallrike reiser til Afghanistan og det nordvestlige Pakistan gjennom mer enn 25 år har vi skaffet oss en betydelig samling av disse praktfulle teppene med sine rike rødnyanser og velkomponerte geometriske mønstre. Heftet, som er på  52 sider,  inneholder fargefotografier og omtale av 32 afghanske tepper fra vårt utvalg i teppeforretningen på Grini Mølle, i tillegg til bakgrunnsinformasjon om det turkmenske folket som i hovedsak har stått bak de tradisjonelle afghanske teppene.

Nettsidene våre inneholder også bilder av et utvalg av våre afghanske tepper. Link

Tittel:         Orientalske Tepper
Forfatter:   Trond Johannessen
Forlag:       Aschehoug
Utgivelse:  Oslo 1999

Som en følge av den økende interessen for orientalske tepper på det norske markedet har det oppstått et behov for en håndbok. I november 1999 kom jeg ut med en bok med tittelen 'Orientalske tepper'. Dette er den første boken om orientalske tepper som direkte tar utgangspunkt i norske forhold. Boken har i løpet av få år blitt en standard håndbok for teppekjøpere. 

Forbrukeren i fokus   Boken er først og fremst lagt opp som en håndbok for den potensielle teppekjøper. Den gir deg oppskriften på et fornuftig teppekjøp.
 
En veiledning   For første gang er det skrevet en bok som retter oppmerksomheten mot de problemene en person møter som ikke har spesielle kunnskaper om orientalske tepper
 

I den grad det blir tid og anledning holder vi kurs eller kåserier i ulike sammenhenger. Vanligvis forlanger jeg ikke mye betaling for dette.

Jeg bidrar med gode råd om teppekjøp til norske soldater. Teppehandleren trodde jeg var en viktig person som hadde væpnet eskorte med skuddsikre vester og med maskinpistolene klare

Kabul, Afghanistan oktober 2002

Hovedoppgave om turkmenske tepper

Totalsum:
    Checkout