Tepperegioner

Orientalske tepper fremstilles i en rekke land fra Marokko i vest til Kina i øst,  Til de klassiske teppelandene hører Afghanistan, Iran, Kaukasus og Tyrkia. Det som kjennetegner disse områdene er at de i sin teppeproduksjon bygger på en genuin og århundrelang tradisjon. Teppene tok dermed form etter de naturlige og kulturelle vilkår de oppsto under, og har kjennetegn som gjør det mulig for en med erfaring og kunnskap å ganske presist si noe om når og hvor et teppe er laget. I moderne tid har mange andre land, som Pakistan, Egypt og Romania,  fått en omfattende produksjon av håndknyttede tepper, men her dreier det seg i stor grad om kommersielt styrt kopiering av mønstre og teknikker fra de klassiske teppelandene. 

Av de teppeproduserende landene er Iran i særklasse det mest interessante. Ingen av de andre kan vise til en lignende bredde i utvalget både med hensyn til ulike typer, mønstre og farger. Fra Iran finner vi både bytepper, landsbytepper og nomadetepper.  Mer...

 

Fra Afghanistan kommer det to hovedtyper av tepper, Baluch- og Afghantepper, i tillegg til en rekke moderne teppetyper med større og mindre grad av tilknytning til tradisjonelle mønstre og teknikker. Gamle Afghantepper, dvs. de som er laget for over 50 år siden har som regel plantefarger og håndspunnet garn. Krapprot er det vanlige fargestoffet til rødt.

Mer...

Kaukasus

I Kaukasus har man hatt en levende tradisjon med teppeknytting i utallige landsbyer, med befolkning av tyrkisk, kurdisk og armensk opprinnelse. Teppene derfra er preget av geometriske former og har ofte kraftfulle mønstre og farger. Særlig tepper fra 1800-tallet er svært skattet av samlere og får høye priser på internasjonale auksjoner. Under Sovjettiden ble produksjonen stimulert og styrt, noe som gikk ut over spontaniteten og det estetiske uttrykket.

Tyrkia

Tyrkiske tepper har med sin dominans av geometriske mønstre mye til felles med kaukasiske tepper, men variasjonen er stor. I motsetning til Iran hvor bomull i renningen er blitt vanlig, er renningen i tyrkiske tepper nesten alltid av ull.  I Tyrkia har man hatt omfattende landsbyproduksjon for salg gjennom hele 1800- og 1900-tallet. Tyrkiske silketepper, som Hereke og Kaiseri, er kjent for sin høye kvalitet. Av produksjon i nyere tid holder vi en knapp på kelimene snarere enn de knyttede teppene. Ingen steder kan man finne så mange spennende kelimer som i Tyrkia.

Totalsum:
    Checkout