Kelimer fra det sørlige Iran

Til høyre har vi lagt ut kelimer som er laget av ulike folkegrupper i det sørlige Iran.   Vi skjelner mellom vevde tekstiler laget av Lori, Qashqai, Afshar og også andre stammefolk i dette området.   Disse folkegruppene var tradisjonelt nomader. I våre dager er de fleste bosatt i landsbyer, men fortsatt kan man om våren eller høsten møte grupperinger  som foretar sine halvårlige vandringer mellom sommer- og vinterbeite. De fleste av våre kelimer er laget for flere tiår siden, den gang den nomadiske livsstilen var mye mer utbredt i Iran.

  

Qashqai-nomader Qashqai-nomader Qashqai-nomader Qashqai-nomader Qashqai-nomader Qashqai-nomader på vei til sommerbeite med nyfødte killinger i sadeltaskene

I Fars-provinsen i det sørlige Iran lever tyrkisktalende og persisktalende folkegrupper om hverandre, noe som kommer til utrykk i en rik og variert fremstilling av ulike typer tekstiler. Qashqai-nomadenes kelimer er blant de mest anerkjente, både når det gjelder teknikk, farger og mønstre. Kelimer ble inntil nylig i mye større grad laget for eget bruk enn håndknyttede tepper. 

Qashqai-kelimer bruker spalteveving, det vil si at det danner seg små åpne spalter når man skifter fra en farge til en annen. Lori-kelimer, som lages i samme område og er ganske like i mønster og farger, bruker en teknikk der det ikke blir åpne spalter ('dovetailed weave'). Bortsett fra denne forskjellen er det ikke alltid lett å se forskjell på disse to typene.

Totalsum:
    Checkout