Puter

Eldre kelimer er ofte i dårlig stand, med rifter og ødelagte partier. De har derfor ofte blitt delt opp og gjort om til attraktive kelimputer i stedet. Vårt utvalg av puter kommer fra Anatolia, Moldova (rosekelim) og Usbekistan (broderte puter kalt suzani).

Vi har lagt kelimputene våre ut i nettbutikken, da de egner seg bedre for netthandel enn større og mer kostbare tepper og kelimer.  Se utvalget i vår Nett-basar.

  

Nomadiske bruksgjenstander og andre etniske tekstiler

Mafrash

Intakt mafrash Intakt mafrash Intakt mafrash Intakt mafrash Intakt mafrash Komplett mafrash

Mafrash er egentlig en bag, som ble benyttet av nomader til oppbevaring og transport. Den har fire forseggjorte sider og en bunn som vanligvis er laget i enkel kelimteknikk. Imidlertid bruker man også betegnelsen mafrash om en side fra en slik hel bag. Flere stammer lagde mafrasher, men de mest produktive var utvilsomt shahsavan-stammen, som fortsatt holder til i det nordvestlige Iran. Disse tekstilene egner seg utmerket som duker og bordløpere.

Se en del av utvalget i vår Nett-basar.

Nomadefolk har i mange av verdens regioner brukt ull fra sine egne dyreflokker til å lage bruksting i mange ulike teknikker. I Midtøsten og Sentralasia har dette blitt utviklet til et kunsthåndverk av høy klasse. Spesielt kan gjenstandene til qashqaiene, turkmenernee og baluchenes fremheves.

877 Afshar khordjin 877 Afshar khordjin 877 Afshar khordjin 877 Afshar khordjin 877 Afshar khordjin Afshar khordjin
Turkmensk asmalyk
14025 Baluch khordjin 14025 Baluch khordjin 14025 Baluch khordjin 14025 Baluch khordjin 14025 Baluch khordjin Baluch khordjin (komplett)
8136 Afshar hestedekken 8136 Afshar hestedekken 8136 Afshar hestedekken 8136 Afshar hestedekken 8136 Afshar hestedekken Afshar hestedekken
8003 Ersari chuval 8003 Ersari chuval 8003 Ersari chuval 8003 Ersari chuval 8003 Ersari chuval Ersari chuval 170 x 111 1880
Totalsum:
    Checkout