Kelimputer

De anatolske kelimputene våre er laget av fragmenter fra eldre kelimer fra Anatolia i Tyrkia. Baksiden er laget i bomullstoff med glidelås av god kvalitet.

Forsiden på putene er laget i ulike teknikker - broderi, soumak eller enkel kelimvev som er det vanligste. Siden det dreier seg om eldre folkekunst kan små ujevnheter og skjønnhetsfeil forekomme. I beskrivelsen av hver pute vil eventuelle skjemmende svakheter påpekes.

Disse putene er unike gjenstander og fins vanligvis kun i ett eksemplar.  

Les mer om hvordan du handler i vår nettbutikk.

Puter på Grini Mølle Puter på Grini Mølle Puter på Grini Mølle Puter på Grini Mølle Puter på Grini Mølle Puter på Grini Mølle

Fyllputer

Størrelse 35 x 35 og 40 x 40

Størrelse 45 x 45 og 50 x 50

Størrelse 35 x 50 og 60 x 60

Totalsum:
    Checkout