Orientalske tepper fra Iran og Afghanistan - innholdsfortegnelse

Se her for mer informasjon og mulighet til å bestille denne boken eller andre av våre utgivelser: Nettbasaren - Publikasjoner

Teppenes verden  

De første teppene      13

Manglende kunnskap 16

System i galskapen   17

London neste           18

Teppehandler in spe 19

Grossisthandel 20

Krig og uro 21

Peshawar 22

På teppejakt 22

Exit Pakistan 27

Et teppekupp 27 

Studier 28

Grini Mølle 29

Iran 30

Det orientalske teppet

  Teppets struktur 34

Redskapene 34

Knytteprosessen 35

Kelimkant 35

Knutene 36

Innslag 36

Flat og skrå knute 37

Materialer 37

Sidekant 38

Knutetetthet 38

Grep 39

Luven 39

  Farger 39

Indigo 40

Krapp 41

Syntetiske farger 43

Bruk av farger 45

Mønster 45

Borden 45

Komposisjoner 45

Vanlige motiver 46

Figurativ ornamentikk 47

Formater 47

Ulike teppetradisjoner 48

Nomadetepper 48

Landsbytepper 49

Bytepper 49

Revitaliseringen 52

Kontraktsproduksjon 53

Teppeproduksjon i dag 54

Turkmenistan

Turkmenernes historie 58

Livsvilkår 60

Sosial organisering 62

Stammene 64

Turkmenernes tepper 66

Materialer og struktur 67

Fargebruk 68

Mønster 68

Stammespesifikke tepper 69

Tradisjonelle brukstekstiler 70

Beshir-tepper 74

Endringsprosesser 76

Nye aktører 76

Nasjonalt stempel 78

Endringer i teppene 82

Afghanistan

Historien   88

Turkmenere i Afghanistan   88

Staten Afghanistan   88

Teppefremstilling   94

Karakteristika   98

Teknikk   98

Farger 100

Mønstre 102

Bedetepper 104

Pardah 104

Ulike typer 106

Stammer og klaner 108

Tekke 108

Saryk 110

Ersari 112

Regioner 118

Kunduz 118

Aqchah 120

Andkhoy 122

Nagshe-ye gashte 122

Waziri 122

Kizil Ayak 126

Moderne produksjon 126

Baluch

Baluch-folket 130

Baluchenes tepper 132

Karakteristika 134

Ulike typer 138

Klassifikasjon 138

Mashad-typen 140

Afghansk baluch 140

Arabiske og kurdiske typer 142

Sistan 145

Turkmenske versus Baluch-tepper 145

Afshar

Afshar-folket 148

Afshar-tepper 152

Klassifisering 156

Nomadiske Afshar-tepper 156

Sirdjan 158

Shahr Babak 162

Kuhi og Esfandaqeh 164

Mønstre 164

Fars-provinsen

Nomadetepper 170

Qashqai og Khamseh 170

Qashqaienes tepper 174

Lori-tepper 178

Shiraz-tepper 182

Andre landsbytepper 184

Yalameh 184

Bovnat 188

Posht Kuhi 188

Abadeh 188

Andre typer 190

Hamadan-provinsen og Arak-regione n

Land og folk 194

Teppeindustrien i Arak og Hamadan 198

Historisk utvikling 198

Landsbyproduksjon 200

Innflytelse fra markedet 200

Konjunkturer 204

Klassifisering av tepper 208

Hamadan-tepper 208

Bibikabad, Darjazin og Kabutrahang 210

Tuiserkhan og Nahavand 212

Mehraban 212

Saveh, Tafresh og Zagheh 214

Endjilas 214

Hamadan by 216

Tepper fra Arak 216

Sultanabad, Mahal og Mushkabad 218

Malayer og Ferahan 220

Saruk 220

Djozan 226

Lilihan 228

Serabend 228

Bakhtiar

Bakhtiar-folket 231

Landsbyene i Chahar Mahal og Feridan 236

Karakteristika 240

Struktur 240

Mønster 240

Farger 242

Kurdistan

Folk og historie 250

Kurdiske tepper 256

Kurdiske nomadetepper 258

Landsbytepper 258

Kolyai 260

Sendjabi 260

Kordi 260

Antikke urbane verkstedstepper 264

Bidjar 264

Senneh 272

Bytepper

Tabriz 284

Historie 284

Teppenæringen 286

Tabriz-tepper 286

Kerman 292

Fra sjal til tepper 292

Kerman-tepper 296

Ulike typer 298

Kashan 304

Karakteristika 306

Isfahan 308

Om teppene 310

Nain 314

Qom 322

Andre bysentra 326

Andre områder

Iransk Azerbaidsjan 329

Azerbaidsjan-tepper 329

Heriz-distriktet 331

Shahsavan 332

Det sentrale Iran 338

Zendjan og Qazvin 338

Veramin 340

Djoshaqan og Meimeh 342

Khorasan 342

Urban tradisjon 342

Quchan 344

Moderne kontraktsproduksjon 344

Å eie et orientalsk teppe

Kriterier for kvalitet 350

Eldre og nye tepper 350

Materialer 351

Arbeid 351

Tilstand 352

Farger 354

Sjeldenhet 354

Originalitet og estetisk uttrykk 354

Prisklasser 355

Innredning med tepper 357

Stil og farger 358

Kjøp av teppe 360

Teppehandleren 361

Kjøp på eget ansvar 364

Vedlikehold av tepper 364

Vask 365

Reparasjoner 365

Håndtering og plassering 365

Teppet som verdigjenstand 366

Forsikring og registrering 366

Privat omsetning av tepper 367

Videre lesning 369

Tepperegister 371

Stikkordregister 373

Noter 377

Bibliografi 381

Kart

Khorasan og Turkmenistan 58

Afghanistans provinser og naboland 130

Det sørøstlige Iran 148

Det nordvestlige Iran 194

Irans provinser 282

Totalsum:
    Checkout