Nomadetepper

Nomadefolk har i mange av verdens regioner brukt ull fra sine egne dyreflokker til å lage bruksting i mange ulike teknikker. I Midtøsten og Sentralasia har dette blitt utviklet til et kunsthåndverk av høy klasse. Spesielt kan gjenstandene til qashqaiene, afsharene, turkmenerne og baluchenes fremheves.

Nomadene i Sentralasia har stort sett vært av typen som  gjennomfører den halvårlige migrasjonen mellom sommer- og vinterbeiter. Vevstolene var enkle, av den horisontale typen som lett kunne flyttes på. De farget garnet selv og var i liten grad avhengig av materialer utenfra. Derfor har de fleste eldre nomadetekstiler ull i renning og innslag.  De fleste tidligere nomadefolk som driver teppeknytting av betydning er nå bofaste. Teppeknytting foregår i landsbyer med vertikale vevstoler. Navn å merke seg er Shahsavan, Kurd, Luri, Kashgai, Bakhtiar, og Afshar fra Iran, Yüruk fra Tyrkia og Baluch og Turkmen fra Afghanistan.  Flere av disse gruppene bruker fortsatt ull i renning og innslag. Det gjelder for eksempel turkmenere og det meste av produksjonen i Shiraz området.  Kurdiske Bidjar tepper og Afshar tepper med ull renning antas som regel å være fremstilt før 1900, men det finnes også en del Afshar-tepper med ull renning av yngre årgang.

      

      

Turkmensk asmalyk
8003 Ersari chuval 8003 Ersari chuval 8003 Ersari chuval 8003 Ersari chuval 8003 Ersari chuval Ersari chuval 170 x 111 1880
Intakt mafrash Intakt mafrash Intakt mafrash Intakt mafrash Intakt mafrash Komplett mafrash

Mafrash er egentlig en bag, som ble benyttet av nomader til oppbevaring og transport. Den har fire forseggjorte sider og en bunn som vanligvis er laget i enkel kelimteknikk. Imidlertid bruker man også betegnelsen mafrash om en side fra en slik hel bag. Flere stammer lagde mafrasher, men de mest produktive var utvilsomt shahsavan-stammen, som fortsatt holder til i det nordvestlige Iran. Disse tekstilene egner seg utmerket som duker og bordløpere - se vårt utvalg  i seksjonen for duker og bordløpere.

Nomadene fremstilte en rekke typer tekstiler som ble brukt til å oppbevare eller frakte ting i. Ulike nomadefolk hadde ulike betegnelser for disse: Khordjin, teshneh, chuval, balisht, namakdan (for salt) og så videre. I handelen kalles de ofte sadelbag eller sadelveske. De er svært ofte laget som et par som henger sammen, med en forseggjort forside og en enkel bakside og en spesiell lukkemekanisme.  Ofte er bare en enkelt forside bevart.

     

   

8136 Afshar hestedekken 8136 Afshar hestedekken 8136 Afshar hestedekken 8136 Afshar hestedekken 8136 Afshar hestedekken Afshar hestedekken
877 Afshar khordjin 877 Afshar khordjin 877 Afshar khordjin 877 Afshar khordjin 877 Afshar khordjin Afshar khordjin
14025 Baluch khordjin 14025 Baluch khordjin 14025 Baluch khordjin 14025 Baluch khordjin 14025 Baluch khordjin Baluch khordjin (komplett)
Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn