Hefte om afghanske tepper

Hefte om afghanske tepper

Det er på tide å lage litt blest om afghanske tepper. Ikke bare har vi oppdatert dette nettstedet med flere bilder av våre afghanske tepper - vi har også gitt ut et hefte i trykket format der bildene virkelig kommer til sin rett og dessuten blir satt inn i en større sammenheng. De fleste eldre afghanske tepper er laget av den turkmenske folkegruppen, som er bosatt i det nordlige Afghanistan.

Heftet på 52 sider med fargefotografier av 32 eldre afghanske tepper og innledende kapitler som beskriver den historiske bakgrunnen til denne teppetypen. Heftet som kan bestilles mot postoppkrav og koster kr. 150.

316 Afghan Alti Bolag bedeteppe 127x77

Et av flere sjarmerende afghanske bedetepper i vårt utvalg. Dette eksemplater er laget av Ersari-stammen og tilskrives en landsby ved navn Alti Bolag. Størrelse: 1,27x 77   Alder: ca. 1920    Referanse: 316

Link til andre sider på www.trojo.no :

 Utvalg av afghanske tepper   
 Nærmere omtale av heftet om afghanske tepper 
 Mer informasjon om afghanske tepper

13.12.2012 00.26