Verden i veven

Verden i veven

Nasjonalgalleriet har i sommer en utstilling av Hannah Ryggens arbeider. Denne tekstilkunstneren som levde fra 1894 til 1970 , begynte sin kunstneriske virksomhet som maler, men bestemte seg tidlig for å satse på billedvev som sitt medium. Slik ble hun en av pioneerene innenfor denne kunstformen, og var drivende for arbeidet med å etablere den som en kunstsjanger, og ikke bare et håndverk.

Hannah Ryggens bilder er figurative og har nesten alltid et budskap. I perioden før og under 2.verdenskrig var det politiske standpunkter som dominerte, med tidlig avstandtagen fra de fascistiske bevegelsene som etablerte seg i Europa på denne  tiden.  Verkene fra 1950-årene er mer sentrerte rundt universelle verdier og relasjoner mellom mennesker. 

Rent teknisk er tekstilene hennes mesterlige, med fantastiske farger og en usedvanlig evne til å visualisere med enkle midler og ut fra de muligheter og begrensninger vevteknikken gir. Hun kardet og spant ullen selv og sto selv også for fargingen av garnet. Blåfargen hun bruker i mange av sine tekstiler er en fantastisk dyp og rik nyanse av indigo. Den var et resultat av omfattende eksperimentering - og av at hun hadde kontinuerlig tilgang til en litt spesiell ingrediens, nemlig urinen fra mannlige gjester. Til dette formålet sto en potte alltid klar på baderommet!

Hannah Ryggen begynte altså sin kunstneriske karriere som malerinne, og utstillingen rommer et svært godt og uttrykksfullt selvportrett som eksempel på hva hun kunne prestere innenfor denne kunstart.  Hun gikk over til vevekunsten, etter sigende for å være mer i tråd med folkelige kunstradisjoner.   Til å begynne med var arbeidene hennes ganske tradisjonelle. Det verket vi har plukket ut her viser et slikt tidlig arbeid, med border i tråd med konvensjonene i alle fall i østlig tekstilkunst. Siden frigjorde hun seg fra slike rammer og gjorde de vevde tekstilene til medium for svært originale og meningsbærende kunstverk. 

For oss som har viet oss orientalske tekstiler, er det interessant å filosofere over forskjellen mellom slike individuelle kunstneriske ytringer og det mer anonyme og kulturelt forankrede kunsthåndverket som kelimene i Midtøsten og Sentralasia utgjør. Rent estetisk sett er det beste innen denne folkekunsten vel så vellykket, med sine vakre farger og besnærende mønster-komposisjoner. Men Hannah Ryggens arbeider taler nok i høyere grad til intellektet og følelsene.  

Utstillingen henger til 4.oktober - sørg for å få med dere denne begivenheten, enten dere er tekstilinteresserte eller ikke! Som Aftenpostens anmelder sier det:  «Jeg håper folk fra fjern og nær forstår at dette er en utstilling man ikke må gå glipp av».

absolutetapestry.com  - nettstedet til norske tekstilkunstnere

Verden i veven   - nasjonalgalleriets egen omtale, med linker til avisenes anmeldelser av utstillingen

19.08.2015 16.24