Informasjon

  

Her finner du bakgrunnsstoff og praktisk informasjon om tepper og teppekjøp. Vi har forsøkt å besvare en rekke spørsmål som er nyttig for en potensiell teppekjøper. Stikkord er teppetyper, kvalitet, priser og tips for å gjøre et riktig valg.  Orientalske tepper dreier seg i høy grad også om kultur og samfunnsforhold i de regionene der de fremstilles - sidene vil også inneholde stoff om dette.

    

 

Redskaper for teppeknytting (fra teppemuseet i Teheran).

Knytteredskaper

De vanligste knytteredskapene: En kniv til å kutte tråden for hver knute, en dunker til å banke ned strukturen etter at en rad knuter er ferdig og innslagstråden lagt til (den blå tråden på bildet) 

     

    

    

    

 

Fremstillingen av et håndknyttet teppe omfatter mange yrkesgruper og mange fagområder er involvert - fra sauene slippes på beite til teppet eventuelt bringes til basaren for å selges. Billedserien til høyre viser glimt fra prosessens ulike faser.

   

        

 

   

    

   

Type vevstol som benyttes under knyttingen varierer - folk av nomadisk opprinnelse bruker helst horisontal vevstol, mens de i byene og i de fleste landsbyer bruker vertikal.

 

 

 

Knuten går alltid over to renningstråder, som kan ligge i samme plan (flat knute, øverst på tegningen til venstre) eller skråstilt i forhold til hverandre (skrå knute, nederst). Jukseknuter fins også - der går hver knute over hele fire renningstråder.

 

 • Sauer på beite

  Sauer på beite

 • Ull til salgs i basaren

  Ull til salgs i basaren

 • Design av mønster

  Design av mønster

 • Plantestoffer til farging

  Plantestoffer til farging

 • Farging av elfenbensnyanse

  Farging av elfenbensnyanse

 • Farging med krapp

  Farging med krapp

 • Renningen settes opp på horisontal vev

  Renningen settes opp på horisontal vev

 • Teppet knyttes

  Teppet knyttes

 • Luven kuttes ned til slutt

  Luven kuttes ned til slutt

 • Siste finish

  Siste finish

 • Sauer på beite
 • Ull til salgs i basaren
 • Design av mønster
 • Plantestoffer til farging
 • Farging av elfenbensnyanse
 • Farging med krapp
 • Renningen settes opp på horisontal vev
 • Teppet knyttes
 • Luven kuttes ned til slutt
 • Siste finish

    

  

De to viktigste knutetypene - asymmetrisk og symmetrisk knute vises på tegningene over til høyre. I Tyrkia fins nesten utelukkende den symmetriske varianten, mens det i Iran og Afghanistan varierer i henhold til hvilken region eller folkegruppe som står bak teppet.