Mafrash

Mafrash er egentlig en bag, som ble benyttet av nomader til oppbevaring og transport. Den har fire forseggjorte sider og en bunn som vanligvis er laget i enkel kelim-teknikk. Imidlertid bruker man også betegnelsen mafrash om en side fra en slik hel bag.  Disse tekstilene egner seg utmerket som duker og bordløpere.

Shahsavan mafrash Shahsavan mafrash En intakt mafrash - stående på hodet

Flere stammer lagde mafrasher, men de mest produktive var utvilsomt shahsavan-stammen, en tyrkisk-talende folkegruppe i det sentrale og nordvestlige Iran og i det sørlige Aserbaidsjan. Våre mafrasher ble laget mens stammen ennå levde som nomader og lagde tekstiler til eget bruk. I dag er de fleste bofaste i landsbyer, men de har fortsatt en stor produksjon av kelimer for salg, særlig i soumakh-teknikk.