Nomadiske bruksgjenstander og andre etniske tekstiler

Nomadefolk har i mange av verdens regioner brukt ull fra sine egne dyreflokker til å lage bruksting i mange ulike teknikker. I Midtøsten og Sentralasia har dette blitt utviklet til et kunsthåndverk av høy klasse. Spesielt kan gjenstandene til qashqaiene, afsharene, turkmenerne og baluchenes fremheves.

      

 

      

Turkmensk asmalyk
Ersari chuval 170 x 111 1880
Komplett mafrash

Mafrash er egentlig en bag, som ble benyttet av nomader til oppbevaring og transport. Den har fire forseggjorte sider og en bunn som vanligvis er laget i enkel kelimteknikk. Imidlertid bruker man også betegnelsen mafrash om en side fra en slik hel bag. Flere stammer lagde mafrasher, men de mest produktive var utvilsomt shahsavan-stammen, som fortsatt holder til i det nordvestlige Iran. Disse tekstilene egner seg utmerket som duker og bordløpere.

Se en del av utvalget av mafrash i seksjonen for duker og bordløpere.

Eldre kelimer er ofte i dårlig stand, med rifter og ødelagte partier. De har derfor ofte blitt delt opp og gjort om til attraktive kelimputer i stedet. Vårt utvalg av puter kommer fra Anatolia, Moldova (rosekelim) og Usbekistan (broderte puter kalt suzani). Se utvalget av puter her.

     

   

 

Afshar hestedekken
Afshar khordjin
Baluch khordjin (komplett)