Rosekelimputer fra Moldovia i størrelse 40 x 40 cm

Rosekelimputer fra Moldovia i størrelse 45 x 45 cm

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Andre puter i størrelse 40 x 40 og 45 x 45 cm