Afghanske

Det som kalles afghantepper er i virkeligheten en undergruppe av turkmenske tepper som vi også finner i både Turkmenistan og Iran. Karakteristisk for turkmenske tepper er mønster i enkel, geometrisk stil og et fargevalg som er helt dominert av krapprødt, men med andre farger som brunt og indigoblått i konturene. Det ble brukt krapprot til rødfargen inntil ca. 1950, hvoretter det skjer en gradvis overgang til syntetiske farger. Ullen hentes fra Karakul-sauen, som er en primitiv sauerase i likhet med den norske spelsauen. De har en blanding av langfibret, kraftige dekkhår og en underull som minner om Merino. Håndspunnet og plantefarget er denne blandingen selve kjernen i det afghanske teppets rustikke sjarm. Dagens Afghan tepper mangler dette autentiske preget fordi det brukes syntetiske farger og maskinspunnet ull. Det tradisjonelle teppeknyttingsområdet i Afghanistan ligger i nordvest - med Herat, Andkhoy og Mazar-i Sharif som kjente sentra for handelen med tepper. Selve knyttingen foregår i talløse landsbyer i omegnen rundt disse byene.

I nyere tid fins det en rekke moderne teppetyper med større og mindre grad av tilknytning til tradisjonelle mønstre og teknikker. Gamle Afghantepper, dvs. de som er laget for over 50 år siden har som regel plantefarger og håndspunnet garn. Krapprot er det vanlige fargestoffet til rødt, mens de nye har større variasjon i farger og mønstre. Blant de mest kjente nyere afghanske teppetypene finner vi Ziegler-teppene og afghanske kelimer.

418 Ziegler 329 x 212