Baluch

Baluch-tepper er ut fra farger og motiver beslektet med afghanske tepper, men lages av en folkegruppe som holder til både i Iran og Afghanistan. Utsagnet er ved nærmere ettertanke ikke helt korrekt, for det som både i handelen og blant fagfolk klassifiseres som Baluch-tepper er nok ofte laget av andre etniske grupperinger enne baluchene selv. Men det er stor grad av enighet om hva som faller inn under denne samlebetegnelsen. De har mange like karaktertrekk - det lille og avlange formatet, fargepalett i utallige nyanser av rødt, blått, hvitt og brunt, geometriske og stiliserte motiver - og de fleste i bransjen vil være enig når et bestemt teppe klassifiseres som et Baluch-teppe. Teppene fra den iranske siden har ofte en annen karakter enn de som er laget på den afghanske siden av grensen. 
 

324 Baluch bedeteppe 1,40 x 1,00 ca. 1980 324 Baluch bedeteppe 1,40 x 1,00 ca. 1980 324 Baluch bedeteppe 1,40 x 1,00 ca. 1980 kr 16 000
324 Baluch Mushwani 1,50 x 1,00 ca. 1900 324 Baluch Mushwani 1,50 x 1,00 ca. 1900 324 Baluch Mushwani 1,50 x 1,00 ca. 1900 kr 28 000
89 Baluch 1,85 x 1,05 89 Baluch 1,85 x 1,05 89 Baluch 1,85 x 1,05