Bytepper

Blant persiske tepper er de såkalte byteppene de mest karakteristiske og de har blitt kopiert av mange andre land. Her viser vi et utvalg av våre bytepper fra Iran. Kjente navn på bytepper er Tabriz, Teheran, Isfahan, Nain, Kashan, Mashad, Kirman og Saruk. Dette er alle teppenavn som er kjent for solid teknisk utførelse, stor knutetetthet og eleganse. Interiørmessig passer bytepper best til et interiør med stilmøbler. Les mer om bytepper her

 

Djoshaqan 2,16 x 1,33
Nr 608              Info

Saruk 2,16 x 1,33
Nr 842          Info

Kashan 2,05 x 1,35
Nr 766            Info

Djozan zaronmim 1,58 x 1,09
Nr 55904     SOLGT       Info 

Qom silketeppe 1,40 x 1,00
Nr 1001                     Info 

Tabriz Jalili Tabriz Jalili Tabriz Jalili

Isfahan 2,20 x 1,35
Nr 55900         Info

Kashan Djoshaqan 2,00 x 1,29 
Nr 14021                        Info

Qom 2,03 x 1,36
Nr 2013       Info

Saruk Mohadjeran 1,96 x 1,26
Nr 606                           Info

Kerman 2,17 x 1,40
Nr 56135        Info

Amerikansk Saruk 1,94 x 1,27    
Nr 664         SOLGT         Info

Saruk 1,98 x 1,31
Nr 55976      Info

Na'in Tudeshk 2,35 x 1,51
Nr 16010               Info