Saruk

Arak-regionen ble tidlig et sentrum for systematisk teppeproduksjon og det meste av teppene herfra er resultat av kontraktsproduksjon. Dette gjelder særlig Saruk-teppene som kan sammenlignes med tepper fra Kashan og Tabriz når det gjelder teknisk fulllkommenhet og omhu i design og farger. Typer slik som Saruk Djozan og Malayer-tepper hører strengt tatt mer hjemme under landsbyteppene, men vi inkluderer dem her ut fra et geografisk perspektiv.