Landsbytepper

Mens bytepper er relativt tettknyttet og fremstår som elegante og perfekt utført, har landsby- og nomadetepper generelt en lavere knutetetthet - fra 50 000 til 300 000 per kvm. Et lavt knutetall gir automatisk teppet et mer rustikt preg og ofte en mer umiddelbar sjarm enn byteppene. Klikk på teppet for større bilde og mer utfyllende beskrivelse.  

Klikk på teppet for større bilde, og på info-knappen for en beskrivelse.

Bidjar zaronim 1,57 x 1,16
Nr 70010                 Info

Afshar heratimønster 1,90 x 1,55
Nr 3064                              Info

Afshar vasemønster 1,61 x 1,37
Nr 3072                            Info

Senneh boteh  1,97 x 1,40
Nr 92                        Info

  

Goltogh 2,19 x 1,33
Nr 865             Info

  

2071 Saveh 2,05 x 1,40

Saveh 2,05 x 1,40
Nr 2071         Info

Afshar Dehadj 2,22 x 1,49
Nr 883                      Info

  

Posht kuhi 2,08 x 1,37
Nr. 298                 Info

Posht kuhi 2,18 x 1,25
Nr 221                Info

Antikk Ferahan 2,01 x 1,28
Nr 70012                   Info

Senneh 1,65 x 1,29
Nr 55885         Info

Senneh 2,07 x 1,58
Nr 55909        Info

Bakhtiar 2,05 x 1,38
Nr 55899          Info

Bakhtiar 2,02 x 1,39
Nr 1168            Info

Hamadan 1,93 x 1,26
Nr 538              Info

Bakhtiar Saman 2,10 x 1,22
Nr 884                        Info

Saruk Djozan 2,00 x 1,34
Nr 860                     Info

Afshar Sirdjan 2,10 x 1,49
Nr 55924              Info

         

Zagros Luri 2,04 x 1,67
Nr 10092             Info


  

      

Saruk Djozan 2,01 x 1,34
Nr 10091                 Info

Neyriz 1,89 x 1,40
Nr 14023              Info

 

      

Kolyai 1,97 x 1,36
Nr 1009        Info

   

 

Flere bilder for nr. 860 Djozan

Flere bilder for nr. 10091 Djozan