Afshar-tepper

Afshar benyttes som samle-betegnelse for tepper knyttet av nomader og landsbyboere i Kerman-provinsen i det sørøstlige Iran. Det er også navnet på en tyrkisktalende folkegruppe som hadde en rik tekstiltradisjon da de levde som nomader i samme område. De siste tiår har de fleste afsharer blitt bofaste og har i stor grad blandet seg med den opprinnelige, persiskspråklige, befolkningen. Teppene er på tilsvarende vis blitt en amalgam av ulike tradisjoner og slett ikke alltid laget av etniske afsharer. Uansett, dette er tepper preget av svært godt håndverk, stor variasjon i mønster og farger og med stor estetisk appell.

11081 Afshar gol farang 1,90 x 1,55 ca. 1920

'Gol farang' betyr fremmed eller utenlandsk rose eller blomst. Dette henspeiler på innflytelse fra fransk kunsthåndverk som gjorde seg gjeldende først i byene og siden har blitt tatt opp av nomader og landbybeboeres produksjon - slik som her. Teppet har en fantastisk blå farge, en løs og myk struktur og er en perle i vår samling av Afshar-tepper.

Referanse: 11081