Kurdiske tepper

Kurdiske tepper er blant de aller mest ettertraktede tepper fra Iran. De mest kjente typene er Senneh og Bidjar.Senneh-tepper er laget i byen Sandandaj - som kalles Sennah på kurdisk, mens Bidjar-tepper lages i en rekke landsbyer rundt byen Bidjar som i tidligere tider var et stort teppesentrum. De to teppetypene kan ha likhetstrekk i mønsterrepertoaret, men er svært ulike når det kommer til struktur og fargepalett.

Senneh-tepper

Bidjar-tepper

Andre kurdiske