Heratimønster

Herati-motiver er kanskje den mønstertypen som er mest utbredt blant orientalske tepper. På persisk kalles dette for mahi, det vil si fisk. Det kan skyldes at herati-mønsteret trolig stammer fra Kina og fremstiller fisk svømmende rundt en lotusblomst. Uansett fins det i utallige varianter, avhengig av folkeslag og geografisk område. Det brukes ofte i kombinasjon med et medaljong-mønster - eller det dekker hele midtfeltet alene. Kurdiske tepper fra både Senneh og Bidjar bruker herati-mønster slik at det ved ulik fargebruk fremstår som medaljonger. 

Boteh

Et annet motiv som benyttes i mange ulike tepperegioner er boteh. Dette motivet som i Europa gjerne kalles paisley, er særlig kjent fra broderte indiske sjal fra Kashmir. På persisk betyr boteh busk, og sannsynligvis har det sin opprinnelse i fremstillgen av en stilisert plantevekst. Men mange andre teorier fins om opprinnelsen til boteh-motivet. I teppe-sammenheng finnes det i utallige former , naturalistiske så vel som mer geometriske og stiliserte. I Iran fins boteh helst som et mønsterelement i kombinasajon med andre motiver, men det finnes også som repeterende mønster over hele midfeltet.