Dozar

Dozar benyttes som betegnelse på tepper som er cirka 1,5 x 2,0 m - pluss/minus en del både i lengde- og bredderetningen. Denne størrelsen svarer til det som er mest vanlig som salongtepper. Ordet 'dozar' betyr to 'zar', som er et gammelt persisk lengdemål.

Ønsker du god bredde? Se utvalget av tepper i stor salongstørrelse

 

55925 Afshar Sirdjan 2,07 x 1,60 55925 Afshar Sirdjan 2,07 x 1,60 55925 Afshar Sirdjan 2,07 x 1,60 kr 21 000
55924 Afshar 2,10 x 1,49  55924 Afshar 2,10 x 1,49  55924 Afshar 2,10 x 1,49 kr 18 000
55971 Shiraz 2,19 x 1,54 55971 Shiraz 2,19 x 1,54 55971 Shiraz 2,19 x 1,54 kr 17 000
839 Luri 2,22 x 1,38 839 Luri 2,22 x 1,38 839 Luri 2,22 x 1,38 kr 27 000
728 Posht kuhi 2,42 x 1,50 728 Posht kuhi 2,42 x 1,50 728 Posht kuhi 2,42 x 1,50 kr 12 500
433 Shiraz 2,38 x 1,41 433 Shiraz 2,38 x 1,41 433 Shiraz 2,38 x 1,41 kr 9 300
867 Afshar 2,40 x 1,56 867 Afshar 2,40 x 1,56 867 Afshar 2,40 x 1,56 kr 30 000
526 Posht kuhi 2,42 x 1,47 526 Posht kuhi 2,42 x 1,47 526 Posht kuhi 2,42 x 1,47 kr 11 200
426 Shiraz  2,25 x 1,43 426 Shiraz  2,25 x 1,43 426 Shiraz 2,25 x 1,43 kr 7 000
729 Posht kuhi  1,98 x 1,37 729 Posht kuhi  1,98 x 1,37 729 Posht kuhi 1,98 x 1,37 kr 11 900
784 Afshar 2,30 x 1,57 784 Afshar 2,30 x 1,57 784 Afshar 2,30 x 1,57 kr 18 000
10092 Zagros 2,04 x 1,67 10092 Zagros 2,04 x 1,67 10092 Zagros 2,04 x 1,67 kr 21 000
70058 Abadeh 2,00 x 1,51 70058 Abadeh 2,00 x 1,51
221 Posht Kuhi 2,18 x 1,25 221 Posht Kuhi 2,18 x 1,25 221 Posht Kuhi 2,18 x 1,25 kr 9 400
298 Posht kuhi 2,08 x 1,37 298 Posht kuhi 2,08 x 1,37 298 Posht kuhi 2,08 x 1,37 kr 10 900
356 Afshar gol farang 2,10 x 1,46 356 Afshar gol farang 2,10 x 1,46 356 Afshar golfarang 2,10 x1,46 kr 12 300
627 Taleghan 2,09 x 1,36 627 Taleghan 2,09 x 1,36 627 Taleghan 2,09 x 1,36 kr 11 200
656 Posth kuhi 2,04 x 1,12 656 Posth kuhi 2,04 x 1,12 656 Posth kuhi 2,04 x 1,12 kr 11 300
56002 Afshar gol farang 1,70 x 1,40 56002 Afshar gol farang 1,70 x 1,40 56002 Afshar gol farang 1,70 x 1,40 kr 25 000
357 Posht kuhi 1,95 x 1,40 357 Posht kuhi 1,95 x 1,40 357 Posht kuhi 1,95 x 1,40 kr 10 000
176 Posht Kuhi 2,13 x 1,54 176 Posht Kuhi 2,13 x 1,54 176 Posht Kuhi 2,13 x 1,54 kr 14 400