Salongtepper som er lengre eller bredere enn standard størrelser

Disse teppen i mellomstørrelse kan egne seg til en liten spisestue eller en salong der man ønsker spesielt stor bredde og/eller lengde.