Store tepper

Med store tepper mener vi tepper som er cirka 2 m x 3 m eller større. Slike tepper omtales i handelen ofte som 'room size' eller sogar 'over size' for de aller største. Hos oss er det vanlig å bruke slike store formater i spisestuen, men det er heller ikke uvanlig å plassere et stort teppe slik at det dekker hele stuen eller hallen. Særlig i USA har dette vært populært.

Vi har et utvalg som dekker ulike behov når det gjelder størrelse, type og budsjett. Er man ute etter et svært utypisk format, for eksempel svært avlangt eller kvadratisk, kan det være lettere å finne dette blant kelimene. 

Litt mindre størrelser