Zaronim

Størrelsen som i handelen betegnes 'zaronim' er cirka 1 x 1,5 m og egner seg til en liten møbelgruppe eller som et frittliggende teppe. Zar er et gammelt persisk størrelsesmål i likhet med zar-o nim (en og halv zar), som så er blitt til betegnelsen zaronim, som også inkluderer tepper som er noe større eller noe mindre.