Nomadetepper

Endre teksten og bilde ved å klikke på Rediger i rammen

Ekte nomadetepper må ikke forveksles med nyere tepper som er laget i nomadisk stil. Ekte nomadetepper bør være fremstilt av ekte nomader, det vil si folkegrupper som, selv om de er bofaste deler av året, gjennomfører den årlige migrasjonen mellom sommer- og vinterbeiter. En nødvendig betingelse for ekte nomadetepper er at de er fremstilt av ull fra gruppens egne sauer, det vil si at de ikke bare har ull i luven, men også i renning og innslag. Alle tidligere nomadefolk i Iran som driver teppeknytting av betydning er nå bofaste. Teppeknytting foregår i landsbyer med vertikale vevstoler. Navn å merke seg er Shahsavan, Kurd, Luri, Kashgai, Bakhtiar, Afshar, Baluch og Turkmen. Flere av disse gruppene bruker fortsatt ull i renning og innslag. Det gjelder for eksempel turkmenere og det meste av produksjonen i Shiraz området. Persiske Baluch tepper med bomull i renningen er neppe mer enn 40 år gamle. mens andre har gått over til bomull. Kurdiske Bidjar tepper og Afshar tepper med ull renning antas som regel å være fremstilt før 1900, men det finnes også en del Afshar tepper med ull renning av yngre årgang.

Gjeter fra Qashqai-stammen Gjeter fra Qashqai-stammen Gjeter fra Qashqai-stammen Gjeter fra Qashqai-stammen Gjeter fra Qashqai-stammen Gjeter fra Qashqai-stammen
Migrasjon

Qashqai. En veteran fra den halvårlige migrasjonen. Befolkningen i Shiraz området er svært sammensatt. Historisk sett har området vært dominert av en stor konføderasjon av tyrkisktalende stammer - hvorav den mest kjente er Qashqaiene. Som en motvekt mot denne ble Khamseh konføderasjonen dannet av politiske grunner i nyere tid. Den er mer uensartet og består av fem stammer - to tyrkiske, to arabiske og en persisk. En av disse stammene er Basseri, som ble gjort internasjonalt kjent av den norske sosialantropologen Fredrik Barth gjennom boken Nomads of South Persia . Turen fra vinter- til sommerbeiter tar ca. en måned. Selve migrasjonsproblematikken er også godt beskrevet av den amerikanske antropologen Lois Beck i boken Nomad.

Qashqai-nomader krysser en motorvei på vandring fra vinterbeiter i lavlandet til sommerbeiter i Zagros-fjellene utenfor Shiraz. Dette er bare én av tallrike flokker jeg så fra bilen. Bildet viser tydelig hvordan den nomadiske livsstilen kommer i konflikt med det moderne Iran. Bilder er tatt våren 2004 på motorveien mellom Shiraz og Isfahan. Kashgai brukes i dag ofte som en kvalitetsbetegnelse på tepper fra Shiraz området.e

Turkmensk asmalyk
Totalsum:
    Checkout