Teppetyper

 Orientalske tepper fremstilles i en rekke land fra Marokko i vest til Kina i øst, men bare noen få av disse landene er av ulike grunner aktuelle for det norske markedet. For det første har vi en liten eksklusiv gruppe av klassiske teppeland. Til disse hører som nevnt særlig Afghanistan, Iran, Kaukasus og Tyrkia. Det som kjennetegner disse landene/områdene er at de i sin teppeproduksjon bygger på en genuin tradisjon som hadde som sentralt punkt at menneskene først og fremst laget tepper til eget bruk. Teppene tok dermed form etter de naturlige og kulturelle vilkår de oppsto under. Av disse landene er Iran i særklasse det mest interessante. Ingen av de andre kan vise til en lignende bredde i utvalget både med hensyn til ulike typer, mønstre og farger, men også når det gjelder aldersfordeling. Når det gjelder persiske tepper er det viktig å skille mellom by-, landsby- og nomadetepper. 

Kjente navn på bytepper er Tabriz, Teheran, Isfahan, Nain, Kashan, Mashad, Kirman og Saruk. Dette er alle teppenavn som er kjent for solid teknisk utførelse, stor knutetetthet og eleganse. Interiørmessig passer bytepper best til et interiør med stilmøbler.  Mer...

    

Det meste av det som produseres av tepper i Iran i dag er tepper av landsbytypen. Mange av disse teppene produseres av tidligere nomadefolk som nå er bofaste, men også iranere ellers i landsbyer i hele landet har tradisjonelt knyttet tepper til eget bruk eller som en kilde til ekstra inntekter.

   

I motsetning til byteppene er nomadeteppene rustikke, med lav knutetetthet, enkle geometriske mønstre og relativt kraftige farger.

   

   

Moderne produksjon

I omtrent alle bedre teppeforretninger vil du nå finne innslag av såkalte prosjekttepper. Dette er et fenomen som har utviklet seg i de senere år og som fortjener spesiell omtale.

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn