Landsbytepper

Mens bytepper er relativt tettknyttet og fremstår som elegante og perfekt utført, har landsby- og nomadetepper generelt en lavere knutetetthet - fra 50 000 til 300 000 per kvm. Tepper i denne tradisjonen var tidligere en ren hjemme-produksjon, der kvinnene knyttet tepper i ledige stunder for eget bruk og som en liten kapital som kunne realiseres når det var bruk for kontanter. Mønstrene var ikke tegnet opp på forhånd, men noe knyttersken visualiserte basert på tradisjon og inspirasjon fra ulike kilder. Ofte ser vi mønstermotiver fra bykulturen finne sin vei inn i landsbyteppene, men i en egen utforming. Det bringer tankene hen på norsk rosemaling der arabesker og andre motiver fra europeisk høykultur har fått en bondeform. Disse teppene har et mer rustikt preg og ofte en mer umiddelbar sjarm enn byteppene.  

Den genuine landsbytradisjonen fant man fortrinnsvis i Iran, Tyrkia, Afhanistan og Kaukasus. I noen grad lever den ennå, men teppene som knyttes i dag er stort sett kontraktsproduksjon der knytterskene ikke har så stor innflytelse på hva som lages.

Se gallerisidene våre  for flere tepper, sortert på opprinnnelse, størrelse eller mønstre.

Knytterske i landsbyen Kam-e Sorx Knytterske i landsbyen Kam-e Sorx Knytterske i landsbyen Kam-e Sorx Knytterske i landsbyen Kam-e Sorx Knytterske i landsbyen Kam-e Sorx Knytterske i landsbyen Kam-e Sorx

Bidjar zaronim 1,57 x 1,16
Nr 70010                 Info

Senneh boteh  1,97 x 1,40
Nr 92                        Info

  

Posht kuhi 2,08 x 1,37
Nr. 298                 Info

Afshar heratimønster 1,90 x 1,55
Nr 3064                              Info

Goltogh 2,19 x 1,33
Nr 865             Info

  

2071 Saveh 2,05 x 1,40

Saveh 2,05 x 1,40
Nr 2071         Info

Afshar vasemønster 1,61 x 1,37
Nr 3072                            Info

Afshar Dehadj 2,22 x 1,49
Nr 883                      Info

  

   

Posht kuhi 2,18 x 1,25
Nr 221                Info

Neyriz 1,89 x 1,40
Nr 14023              Info

Senneh 2,07 x 1,58
Nr 55909        Info

Senneh 1,65 x 1,29
Nr 55885         Info 

     

Yahyali (sentrale Tyrkia)

Afshar Sirdjan 2,10 x 1,49
Nr 55924              Info

Bakhtiar 2,02 x 1,39
Nr 1168            Info

Bakhtiar Saman 2,10 x 1,22
Nr 884                        Info

Bakhtiar 2,05 x 1,38
Nr 55899          Info

Antikk Ferahan 2,01 x 1,28
Nr 70012                   Info

Saruk Djozan 2,00 x 1,34
Nr 860                     Info

Saruk Djozan 2,01 x 1,34
Nr 10091                 Info

      

      

   

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn