Göler og tartaner

Göler og tartaner

Radaren vår er innstilt på tekstiler og etnografiske temaer hele tiden! Da jeg nylig var på kortur i Skottland med Hydro-koret, ble jeg slått av fellestrekkene mellom skottenes kilter og turkmenernes håndknyttede tepper.

Begge er nært knyttet til stammetradisjoner og lokale forhold. Kilten er jo skottenes nasjonalplagg, og særlig synlig i gatebildet i Edinburgh som velfortjent er Skottlands turistdestinasjon nummer én. Men kilten er ikke bare et turistikon, den har fortsatt betydning i skottenes liv på linje med vår bunad - kanskje særlig nå som nasjonale følelser kommer til syne som aldri før.

Som kjent er kilten laget av ullstoff med skotskrutet (sic!) mønster. I følge tradisjonen hadde hver klan sin egen variant, kalt tartan, med hensyn på farger og rutemønster. Den samme stamme- eller klantilhørigheten ser man hos mange teppeproduserende nomadefolk i Midtøsten og Sentralasia. Mest rendyrket er dette hos turkmenerne, der en geometrisk medaljong, gölen, utgjør mønsteret i hovedteppene til de ulike stammene og klanene. Tekke, Salor, Yomud og Ersari hadde alle distinkte stammegöler, som igjen hadde variasjoner for de ulike klanene som stammen besto av. Turkmenernes tepper er dominert av krapprødt, et fargestoff fremstilt av en plante som vokste i regionen der disse stammene holdt til. Skottenes kilter var opprinnelig farget med safran, men i takt med at denne folkegruppen trakk lenger nordover der krokusplanten ikke vokste, ble andre og lokalt baserte fargestoffer introdusert. Dette ga opphav til de mange variasjonene i tartanene. Nærmere analyse av sammenhengen mellom etniske grupper og mønster avslører imidlertid et mer komplekst bilde, både for nomadetepper og tartan-mønstre. 

Opprinnelig var kilten et langt togalignende tøystykke som ble dandert rundt kroppen på en kunstferdig måte. Hva som førte frem til den kilten vi kjenner i dag er det delte meninger om, men som tilfellet er for våre bunader var 1800-tallets romantisme og nasjonale fokus sentrale for denne utviklingen. Samspillet mellom etnisk tilhørighet, individers handlinger og utenforstående impulser er her, som for orientalske tepper, faktorer som alle spiller inn og gjør tekstilenes historie så fascinerende å studere.

17.05.2015 12.35